PS-1220


Model PS-1220 jest poprawioną wersją kondycjonera sieciowego PS-1200, w którym wykorzystano najnowszą topologię MOS-FET, zbalansowanego układu push-pull w sekcji kompensatora sinusoidy napięcia zasilającego. Układ generatora sygnału referencyjnego jest jeszcze dokładniejszy i został zsynchronizowany z sekcją zasilania przez połączenie zbalansowane, gwarantujące najniższe możliwe zniekształcenia w wyjściowej sinusoidzie. Wszystkie układy sygnałowe w PS-1220 są analogowe. Zastosowano w nich technikę kształtowania sinusoidy tak, aby zamienić napięcie ze zwykłego gniazdka AC w ultra czyste napięcie, które można będzie użyć jako stabilną bazę do zasilania innych urządzeń w systemie.

Cechy szczególne:

  • stabilizacja napięcia AC w oparciu o technologię kształtowania sinusoidy
  • źródło ekstremalnie czystego napięcia
  • efektywna kompensacja sinusoidy
  • wyjątkowa wytrzymałość prądowa
  • znakomite tłumienie przepięć
  • duży, wydajny zasilacz toroidalny
  • osiem gniazd AC

Produkty Accuphase’a związane z czystym napięciem to rewolucyjne urządzenia, które likwidują szum i zakłócenia z linii zasilającej AC, poprawiając jakość sygnału przez stałe monitorowanie i kształtowanie sinusoidy napięcia zasilającego. Urządzenia te były szeroko komentowane, a ich efekty przyjmowane z uznaniem dzięki temu, że znakomicie poprawiały dźwięk i obraz z urządzeń audio-wideo. PS-1220 jest poprawioną wersją PS-1200, w której zastosowano najnowsze tranzystory MOS-FET w różnicowym układzie push-pull w sekcji kompensatora sinusoidy napięcia zasilającego. Dodatkowo, układ referencyjnego generatora został z układem wzmacniającym połączony w zbalansowany sposób, dając jeszcze niższe zniekształcenia. Współpracę z szeroką gamą urządzeń zapewnia dopasowana impedancja wyjściowa. Ponieważ PS-1220 jest w stanie dostarczyć aż 1200 W (230 V) bez problemu zasili niemal każde urządzenie audio lub audio-wideo dostępne na rynku. Wszystkie układy sygnałowe w PS-1220 są analogowe. Zastosowano w nich technikę kształtowania sinusoidy tak, aby zamienić napięcie ze zwykłego gniazdka AC w bardzo czyste napięcie, które można użyć jako stabilną bazę do zasilania innych urządzeń w systemie. Aby to osiągnąć PS-1220 pobiera napięcie zasilające (sinusoidę 230 V) z gniazdka ściennego i porównuje ją z niezwykle precyzyjną i stabilną sinusoidą. Bazując na tym porównaniu układ albo dodaje lub odejmuje wymaganą ilość napięcia korygującego, dając czyste napięcie wyjściowe. Kompensacja wymagana przez tę innowacyjną technikę jest ułamkiem pobieranej mocy. Dlatego też PS-1220 charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i wydziela niewielką ilość ciepła. Ponieważ w ścieżce sygnału nie ma żadnych oscylatorów, ani przełączników PS-1220 nie działa sam z siebie jako źródło zakłóceń i szumu wysokoczęstotliwościowego.

STABILIZACJA NAPIĘCIA AC BAZUJĄCA NA TECHNOLOGII KSZTAŁTOWANIA SINUSOIDY (WAVEFORM SHAPING TECHNOLOGY)

Na wejściu PS-1220 mamy napięcie zasilające AC, które urządzenie obrabia w układach wewnętrznych, oddając czyste napięcie AC na wyjściu. Większość energii napięcia zasilającego AC z wejścia jest transmitowana na wyjście. Strata energii wprowadzana przez kondycjoner jest niewielka, ponieważ jest równa mocy potrzebnej do skorygowania sinusoidy. Sygnał z wtórnego uzwojenia S1 transformatora dociera do układu dodającego/odejmującego i pojawia się na wyjściu jako napięcie zasilające (e0). Uzwojenie wtórne S2 doprowadzane jest do układu generującego referencyjną sinusoidę, gdzie staje się ultra-precyzyjną sinusoidą (e1) zsynchronizowaną z częstotliwością napięcia wejściowego 50 Hz. Ta referencyjna sinusoida (ei) jest następnie użyta do porównania z napięciem wyjściowym. Uzyskiwany w ten sposób sygnał różnicowy jest następnie używany w układzie dodającym/odejmującym tak, aby uzyskać dokładnie zadaną wartość napięcia kompensacyjnego, dając na wyjściu niezwykle precyzyjną sinusoidę napięcia zasilającego.

WYSOCE EFEKTYWNE TŁUMIENIE INTERFERENCJI

Wejściowa część PS-1220 wyposażona została w filtr wejściowy, zdejmujący wysokoczęstotliwościowe składniki napięcia obecne w linii zasilającej, generowane przez urządzenia cyfrowe. Pierwotne i wtórne uzwojenia transformatora zasilającego są od siebie odizolowane i całkowicie ekranowane, co przeciwdziała indukowaniu szumów. Ponieważ wzmacniacz układu kompensacyjnego korzysta z techniki sprzężenia zwrotnego, impedancja wyjściowa układu jest ekstremalnie niska. Przeciwdziała to jakimkolwiek interferencjom między komponentami podłączonymi do kondycjonera.

MIERNIK UMOZLIWIA ŁATWE MONITOROWANIE MOCY WYJŚCIOWEJ, NAPIĘCIA WEJŚCIA/WYJŚCIA I ZNIEKSZTAŁCEŃ (%). Przesterowanie jest wskazywane migające diody LED.

Miernik w PS-1220 pozwala użytkownikowi kontrolować jak wiele mocy podłączone do niego urządzenia pobierają. Jest to szczególnie pomocne przy komponentach takich jak wzmacniacze mocy, których pobór mocy różni się drastycznie w zależności od położenia potencjometru siły głosu. Jeśli przekroczony zostanie maksymalny pobór mocy (1200 W) zaczną migać diody LED.

GENERATOR SYGNAŁU REFERENCYJNEGO

Aby wygenerować referencyjną sinusoidę, we wzmacniaczu operacyjnym wykrywany jest punkt przejścia przez zero napięcia na uzwojeniu wtórnym S2 transformatora zasilającego, a następnie napięcie to użyte jest przez precyzyjną diodę Zenera do wygenerowania fali kwadratowej. Potem do tego sygnału dodawane są nowoopracowany filtr niskoprzepustowy 50 Hz i filtr zaporowy. Częstotliwość filtra jest przełączana w synchronizacji z częstotliwością napięcia wejściowego, pozwalając na automatyczną adaptację do konkretnego napięcia. Przez przepuszczenie sygnału przez kolejny filtr generowana jest sinusoida (sygnał referencyjny) niezależna od napięcia wejściowego.

KOMPENSATOR

Jeśli napięcie wejściowe wynosi 220 V, napięcie wtórnego uzwojenia transformatora również będzie wynosiło 220 V. Jeśli chcemy, żeby wynosiło 230 V musimy dodać do napięcia wejściowego 10 V. Tak samo, jeśli na wejściu mamy 240 V trzeba odjąć od sygnału 10 V. (W realnym układzie dodawana lub odejmowana jest szczytowa wartość napięcia 10 V, tj. 14,1 V).

Sinusoida (ei) zsynchronizowana z częstotliwością wejściową porównywana jest z napięciem wyjściowym, a potem generowana jest fala kompensacyjna do max. +/- 10 V (peak +/- 14,1 V) i dodawana jest do napięcia wyjściowego. Tak więc, dla napięcia wejściowego z zakresu 200-253 V AC, przy zakładanym obciążeniu 1000 W napięcie wyjściowe utrzymywane jest przy 230 V z dokładnością do +/- 3V, ze zniekształceniami max. do 3 %. Wartości te pokazują wybitne właściwości PS-1220 w kompensacji napięcia zasilającego.


© Copyright 2011-2021 Nautilus. All rights reserved.
Nautilus
Kraków 30-646, ul.Malborska 24
tel. 12 655 75 43
e-mail: dystrybucja@nautilus.net.pl