P-7300

Wzmacniacz mocy

Odkąd tylko firma powstała, wzmacniacze stereo Accuphase’a zawsze stały w awangardzie globalnej sceny audio high-end, wyznaczając stałą ścieżkę technicznych i sonicznych innowacji, co demonstrowała wielokrotnie w wielu produktach.

Wprowadzony na rynek w 2006 roku model P-7100 był topowym wzmacniaczem stereo, który zebrał niesamowicie dobre recenzje, zarówno w Japonii, jak i za granicą. Dziesięć lat później w modelu P-7300 zastosowano wszystko to, czego zdołano się w tym czasie nauczyć. Reprezentuje on kompletną zmianę modelu, przy zastosowaniu najnowszych technologii i specjalnie wyselekcjonowanych, wysokiej klasy elementów. Nowy wzmacniacz ma być kolejnym krokiem milowym, urządzeniem do którego porównywane będą wzmacniacze konkurencji, oferując przeżycia muzyczne na zupełnie nowym poziomie.

W P-7300 znajdziemy rozwiązania i techniki opracowane dla modelu rocznicowego, powstałego w 40-lecie firmy modelu A-200 oraz dla monobloków M-6200. Wśród najważniejszych zmian producent wskazuje na drastycznie zmniejszony szum własny oraz znaczącą poprawę współczynnika tłumienia.

Zastosowanie w stopniu prądowym wielu, równolegle połączonych tranzystorów zapewnia wysoką wydajność prądową i utrzymuje impedancję wyjściową na ekstremalnie niskim poziomie. Intensywne badania poskutkowały także poprawą pętli sprzężenia zwrotnego, wyposażonej w układ „śledzący” sygnał wejściowy, a także doprowadziły do zmiany wszystkich mechanicznych przełączników na przełączniki półprzewodnikowe na tranzystorach MOS-FET, charakteryzujących się niską impedancją przejścia.

Zabiegi te poprawiły możliwości wzmacniacza w zakresie kontroli głośników – wzmacniacz z łatwością napędzi dowolne kolumny, także dzięki temu, że jego moc podwaja się przy obniżeniu impedancji o połowę; w ten sposób zrealizowano układ idealnego źródła napięciowego. Jego moc, przy obciążeniu 1 Ω, wynosi aż 800 W! Gwarantowane tłumienie wyjścia wynosi 1000, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Dzięki dopracowaniu układu sterującego oraz innej niż wcześniej alokacji wzmocnienia w ramach układu inżynierowie Accuphase’a byli w stanie zmniejszyć szumy tła do niesłychanie niskich wartości, osiągając stosunek sygnału do szumu na poziomie 120 dB przy maksymalnym wzmocnieniu i aż 131 dB przy wzmocnieniu na poziomie -12 dB.

Masywne, odlewane radiatory rozmieszczone z lewej i prawej strony wzmacniacza mają bezpośredni dostęp do powietrza wokół urządzenia, znacząco poprawiając chłodzenie tranzystorów końcowych. Co więcej, są one integralną częścią całej struktury, z przednim panelem i obudową, wpływając na wyjątkową sztywność konstrukcji. Duże, wychyłowe wskaźniki na przedniej ściance i nowy typ wskaźników LED składają się na niesamowity, niepowtarzalny wygląd wzmacniacza.
Niskoszumny wzmacniacz napięciowy oparty na tranzystorach pozwala na zbalansowany przesył sygnału. Wejścia XLR wzmacniacza obsługiwane są przez układ typu „instrumentation amplifier”, stosowany w precyzyjnych układach pomiarowych. Aby osiągnąć jak najmniejsze szumy, układ wejściowy ma wysokie wzmocnienie, co pozwala na zasilanie go wysokim napięciem. Eliminuje to zniekształcenia amplitudy przy wysokich poziomach sygnału. Czystość sygnału to także efekt użycia wysokiej klasy, wyselekcjonowanych podzespołów renomowanych firm.

Najważniejsze cechy:

 • Układ wyjściowy składa się z 10 tranzystorów na kanał, pracujących w równoległym układzie push-pull, zdolnych do wysterowania kolumn o impedancji spadającej do 1 Ω
 • Sekcja napięciowa zbudowana jako „instrumentation amplifier”, gwarantując tym samym ekstremalnie niskie szumy
 • Poprawiona topologia MCS+
 • Prądowe sprzężenie zwrotne, łączące świetny dźwięk ze znakomitymi parametrami mierzalnymi
 • Możliwość połączenia wzmacniacza w trybie mostkowym („bridge”), podwajające jego moc; P-7300 pracuje wówczas jako monoblok (1600 W/2 Ω)
 • 4-stopniowa regulacja wzmocnienia
 • Nowoopracowany, masywny transformator toroidalny o dużej mocy

NISKOSZUMNY UKŁAD WZMACNIAJĄCY TYPU „INSTRUMENTATION AMPLIFIER” PLUS POPRAWIONA TOPOLOGIA MCS+

Poprawiona topologia MCS+ daje jeszcze niższe szumy własne niż oryginalny układ MCS (Multiple Circuit Summing), w którym zastosowano kilka równoległych gałęzi o identycznej budowie. MCS+ jest jej udoskonaloną wersją, w której układ pracuje w całości w klasie A, także w sekcji konwertującej napięcie na prąd.

Prądowe sprzężenie zwrotne pomaga w zachowaniu doskonałych charakterystyk fazowych w szerokim zakresie przenoszonych częstotliwości. W P-7300, w miejsce zazwyczaj stosowanego napięciowego sprzężenia, zastosowano sprzężenie prądowe. Ponieważ impedancja w tego typu układzie jest bardzo niska, przesunięcie fazowe również jest ekstremalnie niskie. Jego kompensacja może być więc maksymalnie uproszczona i niewielkie sprzężenie zwrotne skutkuje fantastyczną poprawą parametrów i znacznie lepszą stabilnością wzmacniacza.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Wzmacniacz oferuje wybór wejść liniowych – niezbalansowanych RCA oraz zbalansowanych XLR, które efektywnie minimalizują szumy zewnętrzne
 • Selektor pracy wzmacniacza pozwala na wybór między pracą w trybie bi-amping lub mostkową („bridged”). w trybie mostkowym P-7300 zmienia się w monofoniczny wzmacniacz mocy (monoblok), zdolny do oddania aż 1600 W do 2 Ω!
 • 4-pozycyjny selektor wzmocnienia (–12 dB, –6 dB, –3 dB, MAX) steruje bezpośrednio wzmocnieniem stopnia wejściowego, zbudowanego jako „instrumentation amplifier”, minimalizując szumy własne przy niższych wartościach wzmocnienia
 • Selektor fazy absolutnej na tylnym panelu daje kompatybilność z systemami, w których pinem gorącym w gnieździe XLR jest nr 2 i systemami z pinem gorącym nr 3. W położeniu fabrycznym pinem gorącym jest nr 3
 • Specjalnie dla P-7300 opracowano nowy, masywny transformator toroidalny, który został umieszczony w aluminiowym ekranie o znakomitym przepływie ciepła i tłumieniu drgań
 • Każdy kanał ma swoją własną płytkę z 10, pracującymi w równoległym trybie push-pull tranzystorami, dającymi liniowy wzrost mocy: 125 W przy 8 Ω, przez 250 W/4 Ω, 500 W/2 Ω aż do 800 W/1 Ω (sygnał muzyczny)
 • Podobnie, jak w monoblokach A-200 użyto w zasilaczu dwóch, potężnych kondensatorów elektrolitycznych z aluminiowymi okładzinami, o pojemności 56 000 μF każdy; kondensatory te zostały wybrane ze względu na swój dźwięk
 • Aby skutecznie chronić kolumny przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przez długi czas, zamiast przekaźników zastosowano przełączniki półprzewodnikowe, na tranzystorach MOS-FET o niesamowicie niskiej impedancji przejścia 0,002 Ω. Ponieważ przełączniki półprzewodnikowe nie mają żadnych mechanicznych połączeń, nie są narażone na pogorszenie pracy, a w rezultacie pogorszenie dźwięku, nawet w długim okresie czasu
 • Wzmacniacz wyposażono w duże zaciski głośnikowe, do których z łatwością można podłączyć kable o bardzo dużym przekroju. Do dyspozycji mamy dwa zestawy zacisków, połączone równolegle, pozwalające na optymalną instalację typu bi-wiring
 • W układzie wyjściowym zastosowano cewkę wykonaną ze specjalnego rodzaju miedzi o prostokątnym przekroju, co dało w rezultacie trzykrotnie większy przekrój drutu. Rezultatem jest znacznie niższa rezystancja, co z kolei poprawia tłumienie wyjścia (tzw. „damping factor”)
  Implementacja zbalansowanego układu sprzężenia zwrotnego, z punktem pomiarowym tuż przy zaciskach wyjściowych dodatkowo obniżyła impedancję wyjściową
 • Dwa duże wskaźniki mocy wyjściowej są fantastycznym narzędziem pomiarowym oraz niepowtarzalną ozdobą. Wskaźniki łączą pomiar mocy szczytowej ze skalą logarytmiczną, umożliwiającą wygodny odczyt wskazań w szerokim zakresie mocy. Wskazanie mocy szczytowej może zostać ustawione na 3 sekundy lub na stałe, a podświetlenie wskaźników może zostać wyłączone
 • Drukowana płytka układów wzmacniających wykonana została z włókna szklanego zatopionego w żywicy fluorowowęglowej o znikomej stałej dielektrycznej, co przekłada się na minimalne straty sygnału